Iedere vereniging van de Vlaamse Atletiekliga kan een financiering bekomen voor haar jeugdwerking en recreatieve werking door te voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden.

Hieraan gekoppeld worden jaarlijks ook kwaliteitslabels uitgereikt in beide domeinen.

Jeugdsportfonds

Met de steun van Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse Atletiekliga de kwalitatieve werking bij de jeugd via het Jeugdsportfonds.
De verenigingen ontvingen via de officiële berichten van 25/5 de link naar het online indiendocument.

Reglement Jeugdsportfonds 2018 Lijst sportkampbegeleiders 2018 Trainerslijst 2018 Evaluatie Jeugdsportfonds 2017 Kwaliteitslabels 2017 Kostenformulier Jeugdsportfonds 2018

Recreatiesportfonds

Met de steun van Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse Atletiekliga de kwalitatieve werking bij de recreanten via het Recreatiesportfonds.
De verenigingen ontvingen via de officiële berichten van 1/9 de link naar het online indiendocument.

Reglement recreatiesportfonds 2018 Trainerslijst 2018 Lijst erkende bijscholingen niet-VAL 2018 Kwaliteitslabels 2017 Overzicht resultaten 2017

Fondsen voor doelgroepwerking

Dankzij financiering van derden ondersteunt de Vlaamse Atletiekliga in 2018 verenigingen die zich richten naar kansarmen en naar personen met een verstandelijke handicap.

Ondersteuning voor G-recrea en G-veldlopen Ondersteuning voor werking gericht naar kansarmen

Nieuws