Webshop
In 2020 gelden de volgende dag- en jaarplafonds voor de onkostenvergoedingen voor vrijwilligers.
Het geïndexeerde dagplafond:  34,71 euro
Het geïndexeerde jaarplafond:  1.388,40 euro
Maximale vergoeding voor verplaatsingskosten: 0,3653 euro/km

Nieuws