Organisatie ASPIRANT – INITIATOR ATLETIEK

In het kader van de kwaliteitsbegeleiding van de jeugdwerking in de sportverenigingen heeft de Vlaamse Atletiekliga een opleiding Aspirant-Initiator Atletiek uitgewerkt met als doel de niet-gediplomeerde jeugdbegeleider minimaal op te leiden en de kwaliteit van de begeleiding te verhogen.
Na de opleiding kan de begeleider op basis van ter beschikking gestelde spel- en oefenvormen een trainingssessie voor jongeren van 6 tot 12 jaar voorbereiden en begeleiden. Dit gebeurt steeds onder supervisie van een hoger gediplomeerde (jeugdcoördinator).
Zoals jullie wellicht al weten heeft de Vlaamse Atletiekliga in dit kader, samen met de Vlaamse Trainersschool, een SPELENMAP uitgewerkt. Deze farde omvat een heleboel atletiekgerichte spelvormen, 12 lessenreeksen rond de verschillende bewegingsvaardigheden, een draaiboek voor het organiseren van een Kids’ Athletics en algemene didactische principes.
De opleiding duurt 16u en is zeer praktijkgericht. Ze kan gegeven worden in 2x8u- of 4x4u- sessies.
Tijdens de opleiding gebeurt een evaluatie van de deelnemers. De docenten die weerhouden worden, krijgen hiervoor de nodige richtlijnen. De geslaagde deelnemers ontvangen een deelnameattest.

Wie kan de opleiding organiseren?

De federatie organiseert de opleiding op aanvraag van een vereniging.
De federatie waakt over de spreiding van de opleidingen zodat een minimaal deelnemersaantal (12 personen) kan gegarandeerd worden.
Bij de aanvraag voor de organisatie dient de periode vermeld te worden waarin de organisatie zal doorgaan. Bij voorkeur worden onmiddellijk ook de organisatiedata doorgegeven + de exacte locatie van de opleiding. Deze informatie wordt vermeld op de website van de Vlaamse Atletiekliga, in de Opleidingskalender Kids&Co.

Hoeveel kost de opleiding?

De kostprijs van de opleiding bedraagt 70 euro, incl. de cursustekst (Spelenmap), te betalen op IBAN: BE07 4300 0512 9166 met BIC: KREDBEBB van de Vlaamse Atletiekliga met vermelding “Aspirant + naam van de gemeente + naam van de cursist (indien dat niet de rekeninghouder is)”. Clubs kunnen een gezamenlijke betaling doen voor hun deelnemers. 

Wat verwachten we van de plaatselijke atletiekvereniging?

  • Het ter beschikking stellen van jeugdmateriaal.
  • Het ter beschikking stellen van de accommodatie: terrein (grasveld, atletiekpiste, …), leslokaal (kantine, lokaaltje, …).
  • Het aanduiden van een cursusverantwoordelijke die instaat voor de beschikbaarheid van materiaal en accommodatie en de ontvangst van de deelnemers.
  • Het informeren van de cursisten

Wat kan je verwachten van de federatie?

  • Het aanduiden en verlonen van de docent.
  • Het beheren van de inschrijvingen.
  • Het bezorgen van de cursusteksten.
  • Het bezorgen van een attest van betaling voor de ingeschreven cursisten, dat kan ingediend worden bij de gemeentelijke sportdienst.
  • Het ontvangen van de cursusgelden.

Hoe inschrijven als cursist?

Cursisten die niet via een vereniging worden ingeschreven dienen uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de opleiding het cursusbedrag van 70 euro over te maken op IBAN: BE07 4300 0512 9166 met BIC: KREDBEBB van de Vlaamse Atletiekliga.

Hoe een opleiding aanvragen?

Verenigingen die een opleiding Aspirant-Initiator wensen te organiseren melden zich bij de Vlaamse Atletiekliga, tav. Nicole.

Nieuws