Webshop

Organisatie ASPIRANT – INITIATOR ATLETIEK

In het kader van de kwaliteitsbegeleiding van de jeugdwerking in de sportverenigingen heeft de Vlaamse Atletiekliga een opleiding Aspirant-Initiator Atletiek uitgewerkt met als doel de niet-gediplomeerde jeugdbegeleider minimaal op te leiden en de kwaliteit van de begeleiding te verhogen.

Na de opleiding kan de begeleider op basis van ter beschikking gestelde spel- en oefenvormen een trainingssessie voor jongeren van 6 tot 12 jaar voorbereiden en begeleiden. Dit gebeurt steeds onder supervisie van een hoger gediplomeerde (jeugdcoördinator).
Zoals jullie wellicht al weten heeft de Vlaamse Atletiekliga in dit kader, samen met de Vlaamse Trainersschool, een SPELENMAP uitgewerkt. Deze farde omvat een heleboel atletiekgerichte spelvormen, 12 lessenreeksen rond de verschillende bewegingsvaardigheden, een draaiboek voor het organiseren van een Kids’ Athletics en algemene didactische principes.
De opleiding duurt 16u en is zeer praktijkgericht. Ze kan gegeven worden in 2x8u- of 4x4u- sessies.
Tijdens de opleiding gebeurt een evaluatie van de deelnemers. De docenten die weerhouden worden, krijgen hiervoor de nodige richtlijnen. De geslaagde deelnemers ontvangen een deelnameattest.

Wie kan de opleiding organiseren?
Een vereniging kan ism de federatie de opleiding organiseren. De administratieve afhandeling (inschrijven cursisten, ontvangen inschrijvingsgelden, verloning docenten,… ) gebeurt vanaf 2020 bij Sport Vlaanderen.
De federatie waakt over de spreiding van de opleidingen zodat een minimaal deelnemersaantal (10 personen) kan gegarandeerd worden..

Hoeveel kost de opleiding?
De kostprijs van de opleiding bedraagt 70 euro, incl. de cursustekst (Spelenmap)

Wat verwachten we van de plaatselijke atletiekvereniging?

 • Voldoende eigen kandidaten hebben
 • Het ter beschikking stellen van jeugdmateriaal
 • Het gratis ter beschikking stellen van de accommodatie: terrein (grasveld, atletiekpiste, …), leslokaal (kantine, lokaaltje, …)
 • Het aanduiden van een cursusverantwoordelijke die instaat voor:
   - beschikbaarheid van materiaal en accommodatie
   - informeren van de cursisten
   - ontvangst van de deelnemers
  Deze taak kan in overleg ook door de docent uitgevoerd worden.  

Wat kan de atletiekvereniging verwachten van de federatie?

 • Aanvragen van de cursus bij Sport Vlaanderen
 • Reclame naar omliggende clubs via doorsturen van flyer
 • Aanduiden van de docent (in samenspraak organiserende vereniging)
 • Een (kleine) financiële tegemoetkoming voor het organiseren van de cursus. 

 Wat kan de atletiekvereniging verwachten van Sport Vlaanderen?

 • Het beheren van de inschrijvingen.
 • Het bezorgen van de cursusteksten.
 • Het verlonen van de docent.
 • Het ontvangen van de cursusgelden.

Hoe inschrijven als cursist?
Rechtstreeks bij Sport Vlaanderen (zoek de cursus en maak een account aan in 'mijn VTS'). Dit is vanaf nu de enige mogelijkheid om aan te melden voor de cursus. Inschrijven kan zodra alle gegevens van een cursus doorgegeven zijn.

Hoe en wanneer een opleiding aanvragen?
Verenigingen die een opleiding Aspirant-Initiator wensen te organiseren melden zich bij de Vlaamse Atletiekliga, tav. Nicole.
De aanvraag dient minstens 1 maand voor de aanvang van de cursus te gebeuren.
Bij de aanvraag voor de organisatie dient de periode vermeld te worden waarin de organisatie zal doorgaan. Bij voorkeur worden onmiddellijk ook de organisatiedata en –uren doorgegeven + de exacte locatie van de opleiding. Deze informatie wordt vermeld op de website van de Vlaamse Atletiekliga in de Opleidingskalender Kids&Co en op de website van Sport Vlaanderen

Nieuws