Webshop

Er gelden geen beperkingen in het aantal toegelaten deelnemers, zowel voor indoor- als outdoorwedstrijden en het Covid Safe Ticket is niet meer van toepassing.

Publiek is toegelaten zonder beperkingen, zowel voor indoor- als outdoorwedstrijden en het Covid Safe Ticket is niet meer van toepassing.

Ja, er gelden geen beperkingen meer voor de horeca en dus ook niet voor de clubkantine. 

Ja, publiek mag aanwezig.

Er gelden geen beperkingen in het aantal deelnemers op training. 

Voor iedereen, zowel in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband.

Nee, contact is toegestaan bij sportactiviteiten.

Ja, want contact is toegestaan bij sportactiviteiten,voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. 

De hygiëneregels blijven wel nog steeds van kracht. Dus handen wassen voor en na training blijft belangrijk en het sportmateriaal tijdig ontsmetten. 

Het beleid van de federatie volgt de regels vanuit de federale overheid. 

  • Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen al of niet gevaccineerd.
  • De vaccinatie-toestand van een persoon mag niet worden opgevraagd (privacy van medische informatie).

Nee, atleten moeten geen mondmasker dragen tijdens trainingen. 

Nee, trainers moeten geen mondmasker dragen (ook niet indoor). 

Nee, er zijn geen leeftijdsbeperkingen meer van kracht. 

Nee, een trainer kan aan verschillende groepen trainen geven en dit op verschillende momenten.

Nee, je hoeft je niet te beperken tot 1 vaste trainingsgroep. 

ja, kleedkamers en douches zijn open.

Ja, fitnesscentra en krachtzalen mogen de deuren openen. 

Ja, als lid van een erkende Vlaamse atletiekclub (en bijgevolg lid van de Vlaamse Atletiekliga) blijf je altijd verzekering voor lichamelijke ongevallen, 24 uur per dag, 7 dagen per week en dat het hele seizoen door. Dus als je alleen een training afwerkt in het park of bij je thuis, ben je verzekerd. En ook de verplaatsingen naar training en terug naar huis zijn inbegrepen in de verzekering. Meer info over onze verzekering vind je hier

Ja, er mag opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd verband (sportclub), als niet-georganiseerd verband (sporten met vrienden).

De Vlaamse Atletiekliga raadt het gebruik van een hygiëne-set aan. 

Nee, de federatie adviseert wat de "beste praktijk" is. Elke club implementeert dit naar best vermogen.

Binnen de ruimte of organisatie van de club kan en moet je de naleving van de maatregelen bewaken. Maar bepaalde gevallen zitten op de grens tussen het privéleven van de betrokken personen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de club. Overleg binnen de club of je al dan niet ouders zal aanspreken op dergelijke grensgevallen en doe dit dan ook consequent wel of niet.

Een club, trainer, bestuurder, lid,… kan aansprakelijk gesteld worden voor een besmetting opgelopen door een lid of een andere aanwezige. Deze aansprakelijkheid is verzekerd cfr de voorwaarden van de polis nr. 45.045.885.

Nu, bij de heropstart en/of organisatie van de sportactiviteiten verzoeken wij de sportclubs de bepalingen van de federale regering nauwlettend te volgen teneinde de best mogelijk bescherming voor de sporters en andere aanwezigen te garanderen. De algemene voorwaarden omvatten immers een bepaling die het de verzekeraar mogelijk maakt niet tussenbeide te komen in geval van "het niet-naleven van wetten, regels, of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit waarbij het voor ieder met de materie vertrouwde persoon  duidelijk moet zijn dat het hieruit bijna onvermijdelijk schade moet ontstaan".

De niet-naleving van de veiligheidsnormen kan, afhankelijk van de omstandigheden, de verzekerde confronteren met een ontzegging van de dekking, met name wanneer hij het initiatief heeft genomen om een evenement te organiseren waarvan hij weet dat het niet kan of mag plaatsvinden met inachtneming van de door de federale overheid opgelegde basisregels met betrekking tot de veiligheidsafstand.

Met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de club  aangaande de heropstart/organisatie van de activiteiten willen wij uw aandacht vestigen op volgende aspecten:

  • De bewijslast inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de club/trainer ligt bij het slachtoffer (in dit concreet geval de persoon die het virus heeft opgelopen).
  • De activiteit moet worden georganiseerd in overeenstemming met de maatregelen, richtlijnen en/of adviezen van de bevoegde overheid.
  • De activiteit dient met de nodige zorgvuldigheidsplicht te worden ingericht, in het bijzonder om de kans op een besmetting te minimaliseren, gelet op de algemene kennis van de gevaren van COVID-19 en de hoge besmettingsgraad.

Het is te allen tijde cruciaal dat de club de door de overheid opgelegde verplichtingen toepast en alle mogelijke inspanningen levert om de aanbevelingen na te leven. We nodigen clubs ook uit om regelmatig met de leden of hun ouders te communiceren over de genomen maatregelen om hen op de hoogte te houden van de omstandigheden waarin de sportbeoefening wordt georganiseerd.

In het kader van de waarborg lichamelijke ongevallen wordt het oplopen van een infectieziekte zoals COVID-19 op zich niet als een lichamelijk ongeval beschouwd. De waarborg lichamelijke ongevallen is dus niet van toepassing.

Ja, als organisator heb je het recht om een atleet die de coronamaatregelen niet respecteert te weigeren en bijgevolg niet te laten deelnemen aan de wedstrijd. 

Ja, voorinschrijvingen zijn verplicht. Hiervoor kan je als club gebruik maken van Atletiek.nu

Ja, er gelden geen beperkingen meer voor sportkampen.