In onze laatste stand van zaken vind je steeds de meeste recente informatie over de toegelaten trainingsmogelijkheden terug. Je kan ook gebruik maken van onze pictogrammen om alle richtlijnen te visualiseren. Alle informatie vind je terug op Corona & atletiek.

In het belang van social distancing is het best om alle pistes te openen en de trainingen maximaal te spreiden. Maar elke eigenaar van de accommodatie blijft autonoom bevoegd en kan extra maatregelen opleggen.  In het overlegorgaan tussen federaties en overheidsinstanties (waaronder ISB) hebben wij expliciet gevraagd om de pistes te heropenen.  

Sinds 1 juli zijn kleedkamers en douches opnieuw toegankelijk. Als kleedkamers niet per se nodig zijn, dan kan je ook beslissen om ze gesloten te houden. Dit beperkt het kruisen van personen of vermindert de risico’s. Indien kleedkamers en douches opengaan moet je rekening houden met volgende principes:

 • Indien deze gebruikt worden door een vaste sportbubbel, kan deze groep gezamenlijk gebruik maken van deze kleedkamer en douche-infrastructuur. De kleedkamers en douches moeten gereinigd worden tussen elke bubbel.
 • 2 groepen/teams kunnen niet samen zitten in een kleedkamer. Voorzie een duidelijk tijdslot per groep/team.
 • Voorzie tijd tussenin voor een korte ontsmetting of reiniging
 • Besteed extra aandacht aan contactoppervlakken (klinken, banken, doucheknoppen, lockers…).
 • Voorzie medewerkers voor de reiniging of maak afspraken met de groep-/teamverantwoordelijke die kan instaan voor de reiniging

Indien het gaat om publieke kleedkamers en douches die gebruikt worden door een constante flow van (individuele) sporters, moeten afstandsregels gerespecteerd worden tussen sporters die niet onder hetzelfde dak leven of die niet tot dezelfde sociale bubbel van max. 15 personen behoren. Bepaal de maximum capaciteit van de kleedkamer in functie van het garanderen van deze onderlinge afstand. Er moet een duidelijk reinigingsschema opgemaakt worden met frequente schoonmaakmomenten.

 • Bepaal de capaciteit van de kleedkamer op basis van de social distance en voorzie per gebruiker 1,5 lopende meter banken/stoelen of langs de wand van de kleedkamer/douche.
 • Bekijk per kleedkamer/douche de aangepaste capaciteit en communiceer deze op de deur(binnen- en buitenkant) en bij de ingang.
 • Aanduidingen op de zitbanken of de grond kunnen sporters ook een idee geven waar ze best gaan zitten/staan.
 • Zorg voor een reinigingsschema dat voorziet in frequente reinigingen van de kleedkamers en douches met water en zeep of desinfectie.
 • Communiceer duidelijk over dit reinigingsschema naar gebruikers toe.

De eigenaar van de accommodatie (bv. een lokaal bestuur) blijft ook autonoom bevoegd en kan beslissen om strengere regels te hanteren en kleedkamers voorlopig nog niet te openen. 

Dit is een bevoegdheid van de lokale besturen en in deze fase zijn er grote verschillen per piste, gaande van maximaal 1 groep op de hele piste, tot meerdere groepen (met elk een afgezonderd deel van de piste). Op onze pagina Corona & atletiek kan je berekenen hoeveel groepen op jouw piste kunnen.

Nee, er zijn geen leeftijdsvoorwaarden om een trainingsgroep samen te stellen. De groep mag bestaan uit maximaal 50 personen van atleten uit verschillende leeftijdscategorieën. Een cadet kan dus in dezelfde groep trainen als een senior. 

Nee, een trainer kan aan verschillende groepen (ook jeugdatleten) trainen geven en dit op verschillende momenten. Een groep kan ook afwisselend door verschillende trainers worden getraind.

Nee, je bent als atleet niet gebonden aan 1 groep, zoals privé of op school, of aan 1 trainer. Een atleet kan trainen in meerdere groepen of bij meerdere trainers, bijvoorbeeld verschillende disciplines bij verschillende trainers op verschillende dagen. Zolang de groep bestaat uit maximum 50 personen en de training in clubverband wordt georganiseerd.

Ja, maar uiteraard met respect voor de geldende regels wat betreft hygiëne. Als training mag worden hervat, is het logisch dat de accommodatie in orde wordt gezet. Maar het is het lokaal bestuur dat het laatste woord heeft, gezien zij verantwoordelijk zijn voor de controle.

De Nationale Veiligheidsraad besliste om vanaf 18 mei opnieuw sporttraining toe te laten en vanaf 1 juli kunnen alle sportactiviteiten worden hervat, zonder dat social distance moet worden toegepast. De trainingsgroep kan vanaf 1 juli ook vergroot worden tot maximum 50 personen in een activiteit in georganiseerd clubverband. Dit werd niet gewijzigd door de Nationale Veiligheidsraden van de afgelopen weken. 

Op 18 mei ging fase 2 van start met daarbij de mogelijkheid om terug trainingen te organiseren. Vanaf 1 juli is social distancing niet meer van toepassing en mag de trainingsgroep bestaan uit maximum 50 personen. Dit werd niet gewijzigd door de Nationale Veiligheidsraden van de afgelopen weken. 

De Vlaamse Atletiekliga raadt het gebruik van een hygiëne-set aan. Je vindt een overzicht op het einde van onze laatste stand van zaken

De clubs hebben een mail ontvangen over de groepsaankoop die we organiseren. Meer info via nick@atletiek.be

Nee, de federatie adviseert wat de "beste praktijk" is. Elke club implementeert dit naar best vermogen.

Het is een advies van de federatie, geen verplichting. Met dit advies wil de federatie benadrukken dat indien de regels niet worden gerespecteerd, de lokale overheid de accommodatie terug zal sluiten. Indien je niet voor elk trainingsmoment toezicht kan voorzien raden wij aan om de permanentie te organiseren voor de trainingsmomenten waarop de meeste groepen gelijktijdig trainen.

Ja, de trainer moet steeds een mondmasker of geschikt alternatief dragen tijdens de training.

Ja, indien zowel de trainer als de atleet voldoende afstand houden en elk een eigen set ontsmettingsmiddel en wegwerphandschoenen gebruiken kan dat. We adviseren om het zo simpel mogelijk te organiseren, op die manier kunnen de hygiëneregels het best worden toegepast en opgevolgd. 

Binnen de ruimte of organisatie van de club kan en moet je de naleving van de maatregelen bewaken. Maar gevallen, zoals omschreven in het voorbeeld, zitten op de grens tussen het privéleven van de betrokken personen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de club. Overleg binnen de club of je al dan niet ouders zal aanspreken op dergelijke grensgevallen en doe dit dan ook consequent wel of niet.

Alle trainingsvormen zijn momenteel toegelaten, tenzij lokaal extra maatregelen van kracht zijn (vb. provincie Antwerpen), mét contact op deze voorwaarden:

 • georganiseerd verband plaatsvinden
 • in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is
 • was je handen altijd voor en na training en maak het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoon
 • de contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een naam, een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt geregistreerd in het kader van de contact tracing

Het is belangrijk om te benadrukken dat de Vlaamse Atletiekliga de regels niet bepaalt. Wij interpreteren en vertalen het Ministerieel Besluit naar de praktijk om de clubs zo goed mogelijk te ondersteunen. De lokale overheid kan extra maatregelen opleggen en we stellen hierbij nogal wat verschillen vast van gemeente tot gemeente. Neem steeds contact op met je lokaal bestuur om de meest actuele info te verkrijgen voor jouw gemeente. 

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat vanaf 8 juni sportactiviteiten ook opnieuw indoor mogen plaatsvinden, tenzij de lokale overheid extra beperkende maatregelen oplegt. Trainen in een fitness- of krachtlokaal is momenteel wel toegelaten, op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd. 

Vanaf 1 juli is social distancing niet meer van toepassing tijdens sportactiviteiten in georganiseerd clubverband en dit werd niet gewijzigd door de Nationale Veiligheidsraden van de afgelopen weken. Tenzij de lokale besturen extra beperkende maatregelen opleggen (vb. provincie Antwerpen). Het blijft wel aangeraden om afstand te houden, want het kan nog steeds geen kwaad om op veilig te spelen en zoveel mogelijk risico's op een besmetting te vermijden. 

Nee, vanaf 1 juli is social distancing niet meer van toepassing op training en dit werd niet gewijzigd door de Nationale Veiligheidsraden van de afgelopen weken. Tenzij het lokale bestuur extra beperkende maatregelen oplegt (vb. provincie Antwerpen). 

Vanaf 1 juli is social distancing niet meer van toepassing op training. Er wordt echter alleen gesproken over een versoepeling van de afstandregel en niet over de andere hygiëneregels. Dus handen wassen voor en na training blijft belangrijk en het sportmateriaal moet voor en na tranining worden schoongemaakt. 

De sportkampen kunnen plaatsvinden voor alle leeftijden. De deelnemers aan een sportkamp van de Vlaamse Atletiekliga worden hiervan op de hoogte gebracht. Voor atletiekclubs die een sportkamp organiseren, hebben we richtlijnen opgesteld om op een veilige manier een sportkamp te organiseren.

De Vlaamse Atletiekliga stelde 1 augustus voorop als startdatum voor competitie. Op die manier kregen clubs en atleten tijd om zich voor te bereiden op de komende competities.  Hier kan je de zomerkalender raadplegen.

De werkgroep “Back on the Track” volgt de hervatting van wedstrijden op. De verslagen van deze werkgroep kan nalezen op onze pagina Corona & atletiek

Op dit ogenblik is de keuze dat geannuleerde wedstrijden dit seizoen niet meer worden ingehaald, met uitzondering van sommige Belgische Kampioenschappen. De clubs kregen wel uitzonderlijk de kans om zich kandidaat te stellen om een geannuleerde meeting die na 1 augustus had moeten plaatsvinden over te nemen. De deadline hiervoor verstreek op 5 juli.

De organisatoren van een jogging of wegwedstrijd kunnen wel eenmalig een nieuwe datum aanvragen, maar enkel en alleen voor een jogging of wegwedstrijd.

Op dit ogenblik is de keuze dat geannuleerde wedstrijden dit seizoen niet meer worden ingehaald, met uitzondering van sommige Belgische Kampioenschappen. Gezien het jurykorps nog steeds niet in volle getale beschikbaar zal zijn, kiezen we ervoor om niet meer meetings te programmeren dan oorspronkelijk gepland. 

We hebben de werkgroep “Back on the Track” opgericht om de hervatting van wedstrijden te bekijken en, waar nodig, aan te passen aan de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid. Het is moeilijk om nu al in te schatten welke maatregelen er vanaf oktober moeten genomen worden. We volgen uiteraard de beslissingen van de overheid op de voet op.

De werkgroep “Back on the Track” heeft een draaiboek opgemaakt, met daarin duidelijke richtlijnen voor een "corona-proof" organisatie. De deadline om het wedstrijdschema van de meeting te wijzigen verstreek op 30 juni.  De nieuwe zomerkalender kan je hier terugvinden. 

We vragen aan onze clubs om alle informatie door te nemen in functie van de voorbereiding van hun organisatie(s) en te overleggen met het lokale bestuur. De Vlaamse Overheid heeft een COVID Event Risk Model opgesteld om een event COVID-veiliger te maken. Dit model kan je gebruiken tijdens de voorbereidingen van de organisatie(s).

De Vlaamse Atletiekliga heeft een draaiboek opgemaakt voor de organisatie van vrije joggings en natuurlopen voor recreatieve lopers. De organisatoren van een jogging of wegwedstrijd kunnen wel eenmalig een nieuwe datum aanvragen, maar enkel en alleen voor een jogging of wegwedstrijd.

Voor de organisatie van wegwedstrijden verwijzen wij naar de overheidsrichtlijnen in het protocol voor sportevenementen en toolbox voor sportevenementen (p. 7-8). Je kan ook gebruik maken van het COVID Event Risk Model opgesteld om een event COVID-veiliger te maken.

De Nationale Veiligheidsraad heeft op donderdag 20 augustus beslist om het aantal toegelaten aanwezigen tijdens een wedstrijd vanaf 1 september te verhogen naar 400 aanwezigen tijdens een outdoorevenement.

Gezien het zo goed als onmogelijk is om volledig aparte stromen te organiseren voor publiek, atleten en medewerkers/jury heeft de Vlaamse Atletiekliga beslist om maximum 400 aanwezigen toe te laten in het stadion op hetzelfde moment. Daaronder horen zowel atleten, jury, medewerkers én publiek.

De Veiligheidsraad besliste verder ook om in te zetten op contact tracing en het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen in het openbaar. Het draaiboek ‘Back on the Track’ is herwerkt om het veilig organiseren van een wedstrijd mogelijk te maken. De aangepaste maatregelen staan in het geel gemarkeerd.

Nee, volgens de richtlijnen van de overheid mogen maximum 400 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in het stadion. Daaronder horen ook zowel atleten, juryleden, medewerkers en toeschouwers. Maar dat moeten doorheen de dag of wedstrijd niet constant dezelfde mensen zijn.  

Ja, als organisator heb je het recht om een atleet die de coronamaatregelen niet respecteert te weigeren en bijgevolg niet te laten deelnemen aan de wedstrijd. 

De werkgroep “Back on the Track” heeft een draaiboek opgemaakt, met daarin duidelijke richtlijnen voor een "corona-proof" organisatie.

Het werken met voorinschrijvingen voor wedstrijden na 1 augustus is verplicht. Hiervoor kan je als club gebruiken van Atletiek.nu

We hebben beslist om geen juryleden uit risicogroepen aan te duiden. We zijn ons zeer bewust dat hierdoor een belangrijke en zeer actieve groep juryleden niet kan aangeduid worden, maar we wensen geen enkel risico te nemen op gezondheidsvlak.

De Vlaamse regering heeft wel het ouderencharter opgesteld, een leidraad voor ouderen en voor personen uit een risicogroep. Bij de uitwerking van het charter is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens. Er wordt gekeken naar de persoonlijke gezondheid én naar het risico van de specifieke activiteit. Het is de bedoeling dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt.

De wijziging van de hoogte van de horden voor de jeugd was sowieso al uitgesteld naar het winterseizoen 2020-2021 om onze clubs de tijd te geven om de horden aan te kopen.

Om de organisatoren te ondersteunen, bereiden we een groepsaankoop van horden voor met een hoogte van 68 cm. Je kan meer informatie verkrijgen in de officiële berichten van 14 mei 2020 of via nick@atletiek.be

Het is nog steeds onze bedoeling om zoveel mogelijk atleten tevreden te stellen, maar we moeten rekening houden met de realiteit en de mogelijkheden die ons geboden worden. Daarom hebben we ook de clubs nu de kans gegeven om micromeetings te organiseren, een uitgelezen gelegenheid om doelgroepen die wat minder aan bod komen kansen te bieden om officiële prestaties neer te zetten.

We hebben met heel veel moeite het BK AC kunnen laten plaatsvinden door het uurrooster te spreiden over twee lange dagen en enkel trainers toe te laten in de accommodatie. Daarnaast geeft het stadion voldoende ruimte in de opwarmzone en tribune, en kunnen er bijna 10 call-roomboxen gecreëerd worden zodat atleten hun spullen daar kunnen achterlaten en ophalen met voldoende sociale afstand. Bovendien spreken we hier over een organisatie waar vorig jaar om en bij de 300 atleten, gespreid over een hele dag deelnamen. Bij het BK voor cadetten en scholieren moeten bijna alle proeven dubbel georganiseerd worden, en dus zouden er twee verschillende organisatoren nodig zijn op waarschijnlijk twee verschillende weekends (gezien trainers zich niet op twee plaatsen kunnen begeven en er niet voldoende jury zal zijn voor twee zulke organisaties). Organiseren achter gesloten deuren is ook veel moeilijker voor deze leeftijdsgroep, de uitspraak ‘ouders blijven dan in hun auto zitten’ wordt gemakkelijk gemaakt, maar de praktijk heeft ons geleerd dat ouders buiten samengroepten achter de omheining om een glimp op te vangen van de meeting, wat we uiteraard kunnen begrijpen. Maar hierdoor creëer je een onveilige situatie, ook deze situatie is de verantwoordelijkheid van de organisator.

Bij een BK cadetten en scholieren gaat het over +/- 1100 ‘unieke’ atleten (cadetten en scholieren) verdeeld over 2 dagen die zo’n 1800 prestaties neerzetten en dan kwamen er nog eens 25 ploegen estafetten juniores bij (cijfers seizoen 2018-2019). En dan rekenen we de noodzakelijke omkadering hier nog niet bij (onder meer trainers, medewerkers en juryleden). Ter vergelijking met BK AC (600 ‘unieke’ atleten) gespreid over 2 dagen van 09.30 tot 19.45 uur en dit is zeer nipt qua opvolgen ‘veiligheid’ in een immens stadion met heel veel mogelijkheden qua spreiding en ook achter gesloten deuren (1 trainer/atleet). We hadden speciaal het BK cadetten en scholieren verplaatst naar Oordegem (oorspronkelijk in Lier) omdat het terrein daar één van de weinige stadions is die voldoende ruimte biedt in functie van de toen geldende regelgeving (toen was er nog sprake van 800 personen vanaf 01/08). Gezien de verstrenging van de maatregelen wordt de organisatie heel moeilijk. We achten het in de huidige omstandigheden niet haalbaar of verantwoord om nieuwe organisatoren te vinden die én de organisatiecapaciteit én de accommodatie én de toestemming van het lokaal bestuur te kunnen krijgen. Dit is niet alleen in Vlaanderen het geval. Ook in Wallonië krijgt de LBFA in dergelijke omstandigheden geen toelating voor dergelijke organisatie.

Bij het BK Masters spreken we dan alweer van een beperktere doelgroep, die met eigen vervoer het Kampioenschap kunnen bereiken. Daar we het aantal disciplines waarvoor ze mochten inschrijven verminderd hebben naar de helft (van 4 naar 2) en we ook geen publiek en trainers toelaten, is dit makkelijker beheersbaar naar de toegelaten restricties en spreken we over aantallen die in dezelfde orde liggen als het BK AC (300 gespreid over de ganse dag en dit gedurende het ganse weekend van 09.00 tot 20.00 uur). Het BK werd wel verplaatst omdat Ninove voor augustus geen toelating kreeg. We wachten af wat er beslist wordt voor september.

Nee, enkel de Belgische Kampioenschappen kunnen een nieuwe datum krijgen, voor zover de richtlijnen van de overheid dit mogelijk maken. De kalender met alle Vlaamse en Belgische kampioenschappen op de piste kan je hier raadplegen. 

De werkgroep “Back on the Track” zal voorstellen formuleren welke overlegd worden op het niveau van de KBAB. We willen graag gelijkaardige regels voor BK en KVV. De reeds bekendgemaakte selectieprincipes kan je terugvinden in het overzicht met kampioenschappen

Dit kan autonoom door de Provinciale Comités worden beslist.

Het principe is dat, indien mogelijk, deze toewijzingen blijven behouden.

Met het oog op een goede spreiding van de betalingen door de clubs is door de raad van bestuur beslist op zijn vergadering van 14 mei om het tweede voorschot te laten betalen uiterlijk op 15 juni. In dit voorschot zal de 1/4e korting verrekend worden. Zoals reeds in de online videoconferentie met de clubs vermeld zal a rato van het aantal aangeslotenen 1/4e van het bedrag van de vergunning voor wedstrijdatleten en recreanten (min verzekering) niet gevorderd worden. Elke club krijgt in de loop van volgende week meer informatie over hoeveel deze korting voor je club bedraagt, en hoeveel dan het te betalen tweede voorschot juist is. Het derde voorschot blijft dan uiterlijk 31 juli te betalen. Op deze manier hoopt de raad van bestuur om gespreide betalingen mogelijk te maken om de clubs niet in financiële moeilijkheden te brengen.

Ja, dit is ondertussen gebeurd.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.

Er zijn hierover nog niet veel vragen (rechtstreeks) bij de federatie terecht gekomen. Het staat elke club vrij om een beleid uit te werken voor hun leden.

Elke club mag zijn eigen keuzes hierin maken, wij weten dat er al verschillende beslissingen zijn gemaakt door de clubs. Sommige clubs betalen het lidgeld niet terug, sommigen doen dit wel, en anderen geven een korting bij de heraansluiting voor volgend seizoen.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.