Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe forfaitaire dag- en jaarplafonds voor de onkostenvergoedingen voor vrijwilligers.
Het geïndexeerde dagplafond wordt 33,36 euro.
Het geïndexeerde jaarplafond wordt 1.334,55 euro.

Nieuws