De Vlaamse Atletiekliga heeft algemene en specifieke richtlijnen uitgewerkt met ondersteunende pictogrammen om de clubs te begeleiden, je vindt alles hier terug.

In het belang van social distancing is het best om alle pistes te openen en de trainingen maximaal te spreiden. Maar elke eigenaar van de accommodatie blijft autonoom bevoegd. In het overlegorgaan tussen federaties en overheidsinstanties (waaronder ISB) hebben wij expliciet gevraagd om de pistes te heropenen.  

Vanaf 1 juli worden kleedkamers en douches opnieuw toegankelijk. Als kleedkamers niet per se nodig zijn, dan kan je ook beslissen om ze gesloten te houden. Dit beperkt het kruisen van personen of vermindert de risico’s. Indien kleedkamers en douches opengaan moet je rekening houden met volgende principes:

  • Indien deze gebruikt worden door een vaste sportbubbel, kan deze groep gezamenlijk gebruik maken van deze kleedkamer en douche-infrastructuur. De kleedkamers en douches moeten gereinigd worden tussen elke bubbel.
  • 2 groepen/teams kunnen niet samen zitten in een kleedkamer. Voorzie een duidelijk tijdslot per groep/team.
  • Voorzie tijd tussenin voor een korte ontsmetting of reiniging
  • Besteed extra aandacht aan contactoppervlakken (klinken, banken, doucheknoppen, lockers…).
  • Voorzie medewerkers voor de reiniging of maak afspraken met de groep-/teamverantwoordelijke die kan instaan voor de reiniging

Indien het gaat om publieke kleedkamers en douches die gebruikt worden door een constante flow van (individuele) sporters, moeten afstandsregels gerespecteerd worden tussen sporters die niet onder hetzelfde dak leven of die niet tot dezelfde sociale bubbel van max. 15 personen behoren. Bepaal de maximum capaciteit van de kleedkamer in functie van het garanderen van deze onderlinge afstand. Er moet een duidelijk reinigingsschema opgemaakt worden met frequente schoonmaakmomenten.

  • Bepaal de capaciteit van de kleedkamer op basis van de social distance en voorzie per gebruiker 1,5 lopende meter banken/stoelen of langs de wand van de kleedkamer/douche.
  • Bekijk per kleedkamer/douche de aangepaste capaciteit en communiceer deze op de deur(binnen- en buitenkant) en bij de ingang.
  • Aanduidingen op de zitbanken of de grond kunnen sporters ook een idee geven waar ze best gaan zitten/staan.
  • Zorg voor een reinigingsschema dat voorziet in frequente reinigingen van de kleedkamers en douches met water en zeep of desinfectie.
  • Communiceer duidelijk over dit reinigingsschema naar gebruikers toe.

De eigenaar van de accommodatie (bv. een lokaal bestuur) blijft ook autonoom bevoegd en kan beslissen om strengere regels te hanteren en kleedkamers voorlopig nog niet te openen. 

Dit is een bevoegdheid van de lokale besturen en in deze fase zijn er grote verschillen per piste, gaande van maximaal 1 groep op de hele piste, tot meerdere groepen (met elk een afgezonderd deel van de piste). Op onze website kan je berekenen hoeveel groepen op jouw piste kunnen.

Nee, er zijn geen leeftijdsvoorwaarden om een trainingsgroep samen te stellen. De groep mag bestaan uit maximaal 50 personen van atleten uit verschillende leeftijdscategorieën. Een cadet kan dus in dezelfde groep trainen als een senior. 

Nee, een trainer kan aan verschillende groepen (ook jeugdatleten) trainen geven en dit op verschillende momenten. Een groep kan ook afwisselend door verschillende trainers worden getraind.

Nee, je bent als atleet niet gebonden aan 1 groep, zoals privé of op school, of aan 1 trainer. Een atleet kan trainen in meerdere groepen of bij meerdere trainers, bijvoorbeeld verschillende disciplines bij verschillende trainers op verschillende dagen. Zolang de groep bestaat uit maximum 50 personen en de training in clubverband wordt georganiseerd.

Ja, maar uiteraard met respect voor de geldende regels wat betreft hygiëne. Als training mag worden hervat, is het logisch dat de accommodatie in orde wordt gezet. Maar het is het lokaal bestuur dat het laatste woord heeft, gezien zij verantwoordelijk zijn voor de controle.

De Nationale Veiligheidsraad besliste om vanaf 18 mei opnieuw sporttraining toe te laten. Vanaf 1 juli kunnen alle sportactiviteiten worden hervat, zonder dat social distance moet worden toegepast. De trainingsgroep kan vergroot worden tot maximum 50 personen in een activiteit in georganiseerd clubverband.

Op 18 mei ging fase 2 van start met daarbij de mogelijkheid om terug trainingen te organiseren. Vanaf 1 juli is social distancing niet meer van toepassing en mag de trainingsgroep bestaan uit maximum 50 personen.

De Vlaamse Atletiekliga raadt het gebruik van een hygiëne-set aan, je vindt alle informatie hier.

De clubs hebben een mail ontvangen over de groepsaankoop die we organiseren. Meer info via nick@atletiek.be

Nee, de federatie adviseert wat de "beste praktijk" is. Elke club implementeert dit naar best vermogen.

Het is een advies van de federatie, geen verplichting. Met dit advies wil de federatie benadrukken dat indien de regels niet worden gerespecteerd, de lokale overheid de accommodatie terug zal sluiten. Indien je niet voor elk trainingsmoment toezicht kan voorzien raden wij aan om de permanentie te organiseren voor de trainingsmomenten waarop de meeste groepen gelijktijdig trainen.

We adviseren nog steeds om een mondmasker, face shield of gelaatsmaskers te dragen, hoewel dat sinds 1 juli niet meer verplicht is. Indien een trainer aan meerdere groepen training geeft, raden we het dragen van een mondmasker zeer sterk aan! 

Ja, indien zowel de trainer als de atleet voldoende afstand houden en elk een eigen set ontsmettingsmiddel en wegwerphandschoenen gebruiken kan dat. We adviseren om het zo simpel mogelijk te organiseren, op die manier kunnen de hygiëneregels het best worden toegepast en opgevolgd. 

Binnen de ruimte of organisatie van de club kan en moet je de naleving van de maatregelen bewaken. Maar grensgevallen, zoals omschreven in het voorbeeld, zitten op de grens tussen het privéleven van de betrokken personen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de club. Overleg binnen de club of je al dan niet ouders zal aanspreken op dergelijke grensgevallen en doe dit dan ook consequent wel of niet.

We hebben richtlijnen per discipline/training uitgewerkt met ondersteunende pictogrammen om de clubs en trainers te begeleiden, je vindt ze hier.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de Vlaamse Atletiekliga de regels niet bepaalt. Wij interpreteren en vertalen het Ministerieel Besluit naar de praktijk om de clubs zo goed mogelijk te ondersteunen. Het zijn de lokale besturen, sportdiensten en lokale politiezones die bepalen wat wel en niet mag. We stellen hierbij nogal wat verschillen vast van gemeente tot gemeente voor wat wordt toegelaten. Daarnaast is de exacte verdeling van de groepen op de piste sterk afhankelijk van de plaatselijke en beschikbare accommodatie. Als je de piste indeelt in verschillende zones, zorg dan dat de zones voldoende ruim zijn zodat atleten, bijvoorbeeld sprinters en springers, elkaar niet kruisen tijdens hun training. Op onze website kan je berekenen hoeveel groepen op jouw piste kunnen.

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat vanaf 8 juni sportactiviteiten ook opnieuw indoor mogen plaatsvinden. Bijgevolg is trainen in een fitness- of krachtlokaal vanaf 8 juni opnieuw toegelaten, op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd. 

Vanaf 1 juli is social distancing niet meer van toepassing tijdens sportactiviteiten in georganiseerd clubverband. Maar we raden nog steeds aan om een afstand te houden. Het kan in deze fase nog steeds geen kwaad om op veilig te spelen en zoveel mogelijk risico's op een besmetting te vermijden. 

Nee,  vanaf 1 juli is social distancing niet meer van toepassing.

Vanaf 1 juli is social distancing niet meer van toepassing. Er wordt echter alleen gesproken over een versoepeling van de afstandregel en niet over de andere hygiëneregels. Dus handen wassen blijft belangrijk en we adviseren om zo weinig mogelijk materiaal te laten delen door de kinderen. Indien je toch materiaal gebruikt, zorg er dan voor dat je alles goed ontsmet. 

De sportkampen kunnen plaatsvinden voor alle leeftijden. De deelnemers aan een sportkamp van de Vlaamse Atletiekliga worden hiervan op de hoogte gebracht. Voor atletiekclubs die een sportkamp organiseren, hebben we richtlijnen opgesteld om op een veilige manier een sportkamp te organiseren.

Op Nationale Veiligheidsraad van 3 juni werd beslist om competitie opnieuw toe te laten vanaf 8 juni. De Vlaamse Atletiekliga houdt vast aan 1 augustus als startdatum voor competitie. Op die manier kunnen clubs en atleten zich voorbereiden op de komende competities.  Op 10 juli wordt de nieuwe wedstrijdkalender bekend gemaakt. 

De werkgroep “Back on the Track” volgt de hervatting van wedstrijden op. De verslagen van deze werkgroep kan nalezen op onze pagina Corona & atletiek

Op dit ogenblik is de keuze dat geannuleerde wedstrijden dit seizoen niet meer worden ingehaald, met uitzondering van sommige Belgische Kampioenschappen.

We geven clubs uitzonderlijk de kans om zich kandidaat te stellen om een geannuleerde meeting die na 1 augustus had moeten plaatsvinden over te nemen. Een club kan zich kandidaat stellen om op dezelfde dag eenzelfde type meeting (open meeting/open meeting met jeugd/jeugdmeeting/jeugdmeerkamp) te organiseren. Een aanvraag indienen als nieuwe organisator van een geannuleerde meeting kan vanaf 1 juli tot en met 5 juli. Meer info en deadlines vind je op onze pagina Corona & atletiek

De organisatoren van een jogging of wegwedstrijd kunnen wel eenmalig een nieuwe datum aanvragen, maar enkel en alleen voor een jogging of wegwedstrijd.

Op dit ogenblik is de keuze dat geannuleerde wedstrijden dit seizoen niet meer worden ingehaald, met uitzondering van sommige Belgische Kampioenschappen. Gezien het jurykorps nog steeds niet in volle getale beschikbaar zal zijn, kiezen we ervoor om niet meer meetings te programmeren dan oorspronkelijk gepland.

Clubs kunnen wel het wedstrijdschema van hun meeting wijzigen en/of zich kandidaat stellen om een geannuleerde meeting over te nemen. Meer info hierover vind je op onze pagina Corona & atletiek

We hebben de werkgroep “Back on the Track” opgericht om de hervatting van wedstrijden te bekijken en, waar nodig, aan te passen aan de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid. Het is moeilijk om nu al in te schatten welke maatregelen er vanaf oktober moeten genomen worden. We volgen uiteraard de beslissingen van de overheid op de voet op.

Nee, enkel de Belgische Kampioenschappen kunnen een nieuwe datum krijgen, voor zover de richtlijnen van de overheid dit mogelijk maken.

De werkgroep “Back on the Track” zal voorstellen formuleren welke overlegd worden op het niveau van de KBAB. We willen graag gelijkaardige regels voor BK en KVV.

De reeds bekendgemaakte selectieprincipes kan je terugvinden in het overzicht met kampioenschappen

Dit kan autonoom door de Provinciale Comités worden beslist.

Het principe is dat, indien mogelijk, deze toewijzingen blijven behouden.

De werkgroep “Back on the Track” heeft een draaiboek opgemaakt, met daarin duidelijke richtlijnen voor een "corona-proof" organisatie. We vragen aan onze clubs om alle informatie door te nemen in functie van de voorbereiding van hun organisatie(s) en te overleggen met het lokale bestuur. De deadline om het wedstrijdschema van de meeting te wijzigen liep tot en met 30 juni.  

We vragen aan onze clubs om alle informatie door te nemen in functie van de voorbereiding van hun organisatie(s) en te overleggen met het lokale bestuur. De Vlaamse Overheid heeft een COVID Event Risk Model opgesteld om een event COVID-veiliger te maken.

De Vlaamse Atletiekliga heeft een draaiboek opgemaakt voor de organisatie van vrije joggings en natuurlopen voor recreatieve lopers. Voor de organisatie van wegwedstrijden verwijzen wij naar de overheidsrichtlijnen in het protocol voor sportevenementen en toolbox voor sportevenementen (p. 7-8). Je kan ook gebruik maken van het COVID Event Risk Model opgesteld om een event COVID-veiliger te maken.

De organisatoren van een jogging of wegwedstrijd kunnen wel eenmalig een nieuwe datum aanvragen, maar enkel en alleen voor een jogging of wegwedstrijd.

Vanaf 1 juli kunnen opnieuw wedstrijden plaatsvinden, hoewel de Vlaamse Atletiekliga vast houdt aan 1 augustus als startdatum voor officiële wedstrijden om clubs en atleten de nodige tijd te geven om zich voor te bereiden. Bij deze wedstrijden mogen maximaal 200 toeschouwers aanwezig zijn in een indoorcontext en 400 toeschouwers in een outdoorcontext. Deze capaciteitslimiet zal in augustus opgetrokken worden naar 400 personen binnen en 800 personen buiten, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat.

De werkgroep “Back on the Track” heeft een draaiboek opgemaakt, met daarin duidelijke richtlijnen voor een "corona-proof" organisatie. 

De werkgroep “Back on the Track” heeft een draaiboek opgemaakt, met daarin duidelijke richtlijnen voor een "corona-proof" organisatie.

Het werken met voorinschrijvingen voor wedstrijden na 1 augustus is verplicht. 

We hebben beslist om geen juryleden uit risicogroepen aan te duiden. We zijn ons zeer bewust dat hierdoor een belangrijke en zeer actieve groep juryleden niet kan aangeduid worden, maar we wensen geen enkel risico te nemen op gezondheidsvlak.

De Vlaamse regering heeft wel het ouderencharter opgesteld, een leidraad voor ouderen en voor personen uit een risicogroep. Bij de uitwerking van het charter is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens. Er wordt gekeken naar de persoonlijke gezondheid én naar het risico van de specifieke activiteit. Het is de bedoeling dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt.

De wijziging van de hoogte van de horden voor de jeugd was sowieso al uitgesteld naar het winterseizoen 2020-2021 om onze clubs de tijd te geven om de horden aan te kopen.

Om de organisatoren te ondersteunen, bereiden we een groepsaankoop van horden voor met een hoogte van 68 cm. Je kan meer informatie verkrijgen in de officiële berichten van 14 mei 2020 of via nick@atletiek.be

Met het oog op een goede spreiding van de betalingen door de clubs is door de raad van bestuur beslist op zijn vergadering van 14 mei om het tweede voorschot te laten betalen uiterlijk op 15 juni. In dit voorschot zal de 1/4e korting verrekend worden. Zoals reeds in de online videoconferentie met de clubs vermeld zal a rato van het aantal aangeslotenen 1/4e van het bedrag van de vergunning voor wedstrijdatleten en recreanten (min verzekering) niet gevorderd worden. Elke club krijgt in de loop van volgende week meer informatie over hoeveel deze korting voor je club bedraagt, en hoeveel dan het te betalen tweede voorschot juist is. Het derde voorschot blijft dan uiterlijk 31 juli te betalen. Op deze manier hoopt de raad van bestuur om gespreide betalingen mogelijk te maken om de clubs niet in financiële moeilijkheden te brengen.

Ja, dit is ondertussen gebeurd.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.

Er zijn hierover nog niet veel vragen (rechtstreeks) bij de federatie terecht gekomen. Het staat elke club vrij om een beleid uit te werken voor hun leden.

Elke club mag zijn eigen keuzes hierin maken, wij weten dat er al verschillende beslissingen zijn gemaakt door de clubs. Sommige clubs betalen het lidgeld niet terug, sommigen doen dit wel, en anderen geven een korting bij de heraansluiting voor volgend seizoen.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.