Het vrijwilligerswerk vormt de drijvende kracht achter het verenigingsleven.Dit vrijwilligerswerk komt echter steeds meer onder druk te staan. Onder meer de steeds complexere regelgeving, een dalend aantal vrijwilligers, de verhoogde concurrentie met commerciële initiatieven,… zorgen voor een toenemende bewustwording van de nood aan praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning.

De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project hét hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak door:

                            Maak er gebruik van!

Nieuws